ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 5 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
81ไม่คืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
82การพิจารณาปรับตำแหน่งเข้าสู่ระบบข้าราชการ หรือ พนักงานราชการจากอายุงาน
83โครงการถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
84โครงการถนนสาย ก ตามผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
85ส่วย 10 บาท
86บริการห่วยแตก
87ถนนเข้าหมู่บัานชำรุด
88ถนนชำรุด
89พนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน
90การเลื่อนเวลาเดินรถ
91ย้ายหมอชิตไปรังสิต
92ช่วยซ่อมแซมถนนชำรุดสาย รอ.3063
93ถนนชำรุดมาก (ต.หนองหมากฝ้าย อ. วัฒนานคร จ.สระแก้ว)
94มาเฟียมักง่าย
95ข้าราชการกรมทางหลวงชนบทเอาเครื่องมือทดสอบของทางราชการไปหาผลประโยชน์
96ขอ ทำ ถนนลาดยาง บ้านนิคมสาย4-บ้านไสยาสต์
97ถนนไม่ดี สร้างไม่เสร็จ
98ถนนชำรุด
99ถนนเป็นหล่มเป็นบ่อไม่มีใครทำให้
100ยัดยังกะปลากระป๋อง