ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 16 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
301ไฟถนนดับ 2 อาทิตย์
302การปรับขึ้นค่าจ้างลูกจ้างรายวันเป็นวันละ 300 บาท
303ถนนหรือสองพันโบก!
304รถทัวรืโดยสาร ศรีตรัง ห้องน้ำเหม็น
305แจ้งถนนพังชำรุดมาก
306ถนนชำรุดมาก
307ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารับสมัครสอบคนประจำเรือ
308ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากสายการบินเจท แอร์เวย์ เรื่องกระเป๋าเดินทางเสียหาย
309เรื่องป้ายบอกทาง
310การคิดค่าบริการที่ไม่เหมาะสม
311ถนนมืดเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซอยวัดน้อยใน
312ทำถนนช้ามาก
313ร้องเรียนถนน
314พนักงานต้อนรับหญิงรถทัวของบริษัทบุษราคัมทัว สายกรุงเทพ-สุรินทร์แย่มาก
315ถนนชำรุดมาก
316ถนน
317รถตู้บรรทุกผู้โดยสารเกิน
318ถนนพังชำรุดมาก
319รบกวนช่วยตรวจสอบทางหลวงชนบท (ถนน) ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
320ติดประกาศปรับปรุงถนนชำรุด แต่ไม่ดำเนินการตามโครงการ