ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 16 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
301ถนนหรือสองพันโบก!
302รถทัวรืโดยสาร ศรีตรัง ห้องน้ำเหม็น
303แจ้งถนนพังชำรุดมาก
304ถนนชำรุดมาก
305ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารับสมัครสอบคนประจำเรือ
306ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากสายการบินเจท แอร์เวย์ เรื่องกระเป๋าเดินทางเสียหาย
307เรื่องป้ายบอกทาง
308การคิดค่าบริการที่ไม่เหมาะสม
309ถนนมืดเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซอยวัดน้อยใน
310ทำถนนช้ามาก
311ร้องเรียนถนน
312พนักงานต้อนรับหญิงรถทัวของบริษัทบุษราคัมทัว สายกรุงเทพ-สุรินทร์แย่มาก
313ถนนชำรุดมาก
314ถนน
315รถตู้บรรทุกผู้โดยสารเกิน
316ถนนพังชำรุดมาก
317รบกวนช่วยตรวจสอบทางหลวงชนบท (ถนน) ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
318ติดประกาศปรับปรุงถนนชำรุด แต่ไม่ดำเนินการตามโครงการ
319กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ให้บริการไม่เป็นธรม
320ถมคลองสาธารณะแล้วออกโฉนด