ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 12 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
221สอบถามการขึ้นบัญชี
222ขอถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
223สอบถามข้อเท็จจริง
224ถนนชำรุด
225ช่วยกำจัดผักตบชวาให้หน่อยคะ
226สัญญา พร. กรมทางหลวงชนบทไม่ได้รับสักที จะเอาไปยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อ
227เวลาการเดินเรือด่วนธงสีเหลือง ที่ท่าเรือบิ้กซี ราษฎร์บูรณะ
228เรือคลองแสนแสบ
229ขอรถทัวร์กรุงเทพฯ-ระยองกลับมาวิ่งใหม่
230ประขาชนเดือดร้อน 99 กทม-ตราดสายใหม่ไม่มีรถวิ่ง
231บขส. ยกเลิกเส้นทางการเดินรถกรุงเทพ-ตราด สายใหม่
232คนขับรถทัวร์ พุฒตาลทัวร์ทิ้งผู้โดยสาร
233การบินไทยไม่ปฏิบัติตามมติครม. ตามหนังสือ สร.0203/ว.28 ลง 30 ม.ค.2518
234รถตู้
235รถตู้ร่วมบริการ
236ซื้อตั๋ว บขส ล่วงหน้า แต่วันเดินทางกลับไม่มีที่นั่งให้
237ร้องเรียนบริษัททัวร์ไม่จ่ายค่าจ้าง
238สร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
239ร้องเรียนบริษัทเชิดชัยทัวร์
240ขอความชัดเจนเรื่องขอบเขตหน้าที่การดูแลคลองขุนมหาดไทย ที่เป็นคลองที่ขุดขึ้นในปี พ.ศ.2520 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานใด