ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 12 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
221สอบถามข้อเท็จจริง
222ถนนชำรุด
223ช่วยกำจัดผักตบชวาให้หน่อยคะ
224สัญญา พร. กรมทางหลวงชนบทไม่ได้รับสักที จะเอาไปยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อ
225เวลาการเดินเรือด่วนธงสีเหลือง ที่ท่าเรือบิ้กซี ราษฎร์บูรณะ
226เรือคลองแสนแสบ
227ขอรถทัวร์กรุงเทพฯ-ระยองกลับมาวิ่งใหม่
228ประขาชนเดือดร้อน 99 กทม-ตราดสายใหม่ไม่มีรถวิ่ง
229บขส. ยกเลิกเส้นทางการเดินรถกรุงเทพ-ตราด สายใหม่
230คนขับรถทัวร์ พุฒตาลทัวร์ทิ้งผู้โดยสาร
231การบินไทยไม่ปฏิบัติตามมติครม. ตามหนังสือ สร.0203/ว.28 ลง 30 ม.ค.2518
232รถตู้
233รถตู้ร่วมบริการ
234ซื้อตั๋ว บขส ล่วงหน้า แต่วันเดินทางกลับไม่มีที่นั่งให้
235ร้องเรียนบริษัททัวร์ไม่จ่ายค่าจ้าง
236สร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
237ร้องเรียนบริษัทเชิดชัยทัวร์
238ขอความชัดเจนเรื่องขอบเขตหน้าที่การดูแลคลองขุนมหาดไทย ที่เป็นคลองที่ขุดขึ้นในปี พ.ศ.2520 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานใด
239ป้ายทะเบียนเก่าเร็ว
240ร้องเรียนการบริการบริษัทเชิดชัยทัวร์