ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 351 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 1 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
1ไม่เห็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2ขอคำปรึกษาคลินิกกองการเจ้าหน้าที่
3คนรถตู้ผักไห่บ้านแพน
4ร้องเรียนความไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยของประชาชนในโครงการก่อสร้าง ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3-บ้านทุ่งอ้ายบ้า อ.เมือง จ.ระยอง
5ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการสร้างถนน
6รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
7รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
8สถานีขนส่งสายใต้สกปรก
9เก็บค่าโดยสารเกินจริงกับป้าย ช่องเบอร์37
10ขอให้ ทช. เร่งรัดปรับปรุงทางเชื่อมถนนราชพฤกษ์และถนนสวนผักทั้งขาเข้า-ออก
11การสูบบุหรี่ของพนักงานที่แย่มีทุกวัน
12อยากให้สำรวจถนน รพช.ที่ชำรุดเพื่อปรับปรุง
13อุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดินกรณีทางด่วนหมายเลข๖ สายบางปะิอิน _นครราชสีมา กม.ที่๑๔๒
14รนณรค์การ รัดเข็มขัดทุกที่นั่ง รถบัส ขนส่งสาธรณะ รถยนต์
15ถนนชำรุด ร่วม 10 ปี
16ส่วยรถแท็กซี่หมอชิต 2
17กรณีย้ายรถตู้ออกจากอยุสาวรีย์ชัย
18การระบายพื้นน้ำเข้าที่สวนประชาชน
19แบริเออรฺ์พลาสติกป้องกันอันตรายจากมอเตอร์ไซด์ข้ามเกาะกลางกัลปพฤกษ์
20การเก็บเงินค่าวางสัมภาระที่ไม่ใช่เสื้อผ้าผู้โดยสาร / การรับจ้างขนสัมภาระผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด