ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)

Error:Try1: java.lang.Exception: getDSConnection() failed :[IBM][CLI Driver] SQL30081N A communication error has been detected. Communication protocol being used: "TCP/IP". Communication API being used: "SOCKETS". Location where the error was detected: "". Communication function detecting the error: "connect". Protocol specific error code(s): "10060", "*", "*". SQLSTATE=08001 DSRA0010E: SQL State = 08001, Error Code = -30,081