ค้นหาหัวเรื่อง/เนื้อหา
(พิมพ์ * เมื่อต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมด)
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 1 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
1ขอถนนคอนกรีต หรือลาดยางมะตอย ในการสัญจร
2ร้องเรียนเส้นทางชำรุด หมายเลข 6005 ใกล้โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
3ไม่เห็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
4ขอคำปรึกษาคลินิกกองการเจ้าหน้าที่
5คนรถตู้ผักไห่บ้านแพน
6ร้องเรียนความไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยของประชาชนในโครงการก่อสร้าง ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3-บ้านทุ่งอ้ายบ้า อ.เมือง จ.ระยอง
7ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการสร้างถนน
8รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
9รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
10สถานีขนส่งสายใต้สกปรก
11เก็บค่าโดยสารเกินจริงกับป้าย ช่องเบอร์37
12ขอให้ ทช. เร่งรัดปรับปรุงทางเชื่อมถนนราชพฤกษ์และถนนสวนผักทั้งขาเข้า-ออก
13การสูบบุหรี่ของพนักงานที่แย่มีทุกวัน
14อยากให้สำรวจถนน รพช.ที่ชำรุดเพื่อปรับปรุง
15อุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดินกรณีทางด่วนหมายเลข๖ สายบางปะิอิน _นครราชสีมา กม.ที่๑๔๒
16รนณรค์การ รัดเข็มขัดทุกที่นั่ง รถบัส ขนส่งสาธรณะ รถยนต์
17ถนนชำรุด ร่วม 10 ปี
18ส่วยรถแท็กซี่หมอชิต 2
19กรณีย้ายรถตู้ออกจากอยุสาวรีย์ชัย
20การระบายพื้นน้ำเข้าที่สวนประชาชน