ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ     แสดงข้อมูลหน้าที่: 1 /18
 ลำดับที่คำร้องเรียน/คำถาม
1อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายของถนน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2ชื่อมีการนำไปลงทะเบียน
3ขอถนนคอนกรีต หรือลาดยางมะตอย ในการสัญจร
4ร้องเรียนเส้นทางชำรุด หมายเลข 6005 ใกล้โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
5ไม่เห็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6ขอคำปรึกษาคลินิกกองการเจ้าหน้าที่
7คนรถตู้ผักไห่บ้านแพน
8ร้องเรียนความไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยของประชาชนในโครงการก่อสร้าง ถนนสาย รย.1012 แยก ทล.3-บ้านทุ่งอ้ายบ้า อ.เมือง จ.ระยอง
9ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการสร้างถนน
10รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
11รถทัวร์มีเข็มขัดไว้โชว์ แต่ใช้งานไม่ได้
12สถานีขนส่งสายใต้สกปรก
13เก็บค่าโดยสารเกินจริงกับป้าย ช่องเบอร์37
14ขอให้ ทช. เร่งรัดปรับปรุงทางเชื่อมถนนราชพฤกษ์และถนนสวนผักทั้งขาเข้า-ออก
15การสูบบุหรี่ของพนักงานที่แย่มีทุกวัน
16อยากให้สำรวจถนน รพช.ที่ชำรุดเพื่อปรับปรุง
17อุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดินกรณีทางด่วนหมายเลข๖ สายบางปะิอิน _นครราชสีมา กม.ที่๑๔๒
18รนณรค์การ รัดเข็มขัดทุกที่นั่ง รถบัส ขนส่งสาธรณะ รถยนต์
19ถนนชำรุด ร่วม 10 ปี
20ส่วยรถแท็กซี่หมอชิต 2