ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ช่วยตรวจสอบรถ บขส. สายกรุงเทพตราดหน่อยค่ะ พบหลายเที่ยว หลายคัน มีเข็มขัดแต่ใช้รัดไม่ได้เกือบทุกที่นั่ง เหลือแต่สายไม่มีหัวเข็มขัด รัดพันเก้าอี้แน่นแบบไม่ต้องแกะใช้ เน้นว่าเป็นเกือบทั้งคัน เอาไว้แค่แจ้งให้มีตามระเบียบเวลาตรวจ แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุกับชีวิต ท่านจะแสดงความรับผิดชอบไหวได้ไหมคะ
กุ้ง [ 2017-01-10]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด รับทราบข้อร้องเรียน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพิ่อความผปลอดภัยของผู้ใช้บริการ complain@transport.co.th 2560-01-19ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :