ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
นายหน้าเรียกผู้โดยสาร ไปซื้อตั๋ว แต่หน้าช่องขายตั๋ว ป้ายราคา191 แต่เรียกเก็บ440 รถทรัวVIP ไม่ใช่เลยคะ รถทรัวไม่มีแต่น้ำสักขวดให้ จ่ายก็แพง เข้าใจว่า เปนช่วงเทศกาล แต่ก้ต้องเข้าใจคนทำงาน หาเช้ากินค่ำ เทศกาลใครๆอยากกลับบ้าน แต่กลับมาหลอกลวงว่า รถVIP ตรงไหนก้ไม่ทราบ รถทรัวรับ-ส่งพนักงานโรงงานชัดๆ เห็นป้ายสนิ๊กเกอร์รถติดว่า นทีทรัว์ 0816526550 ชื่อบริษัท 407วัฒนาทวร์ นำเข้ามา กรุณาเห็นใจ และปรับปรุงแกไขด้วยนะคะ
Kanyarat saelim [ 2016-12-30]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด รับทราบข้อร้องเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป complain@transport.co.th 2560-01-05ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :