ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
มันกลับมาอีกแล้ว หลังจากที่ได้ร้องเรียนไปหายไปพักหนึ่ง ปัจจุบันมีการเรียกเก็บส่วยกับแท็กซี่ทุกคันที่รับผู้โดยจากหน้าอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นล่างออกมาที่ตู้เก็บเงินค่าจอดรถ เป็นเงิน 10 บาท/คัน ซึ่งไม่ทราบเรียกเก็บเพราะอะไรช่วยชี้แจงและเงินเหล่านี้บริษัทที่รับสัมปทานเก็บเงินค่าที่จอดรถส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งหรือไม่ เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ และอีกเรื่องคือกลุ่มนักเลงมาเฟียที่มาจัดคิวรถแท็กที่ที่จะเข้าจุดจอดรับส่งผู้โดยสารขาเข้าพูดจาไม่สุภาพ ข่มขู่ นิสัยอันธพาลเป็นเหตุให้ไม่ค่อยมีรถแท็กซี่อยากเข้าไปรับผู้โดยสารบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้บริเวณชานชลาที่จอดรถทัวร์ผู้โดยสารขาเข้าทำไมถึงยังมีคนขับรถแท็กซี่เข้ามาเรียกรับส่งผู้โดยสารที่ลงจากรถทัวร์แบบเหมาเที่ยว ทำให้ผู้โดยสารที่หลงเชือเกิดความเสียหายอยู่เป็นประจำ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคงตาบอดมองไม่เห็นปัญหาดังกล่าวจึงไม่ได้รับการแก้ไข
จิระศักดิ์ [ 2016-11-07]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด รับทราบข้อร้องเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ complain@transport.co.th 2559-11-09ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :